מועדים-המסע אל עצמי –דצמבר 2012, א' ערב – בית ברל

מועד

מפגש

שעות

יום ראשון 2 בדצמבר 2012

מפגש 1

19:30-22:30

יום שישי 7 בדצמבר 2012

מפגש 2-3

09:00-17:00

יום ראשון 9 בדצמבר 2012

מפגש 4

19:30-22:30

יום ראשון 16 בדצמבר 2012

מפגש 5

19:30-22:30

יום ראשון 23 בדצמבר 2012

מפגש 6

19:30-22:30

יום ראשון 30 בדצמבר 2012

מפגש 7

19:30-22:30

יום ראשון  6 בינואר 2013

טבע

יומיים מלאים

כולל לינה

יום שני 7 בינואר 2013

טבע

יום ראשון 13 בינואר  2013

מפגש 8

19:30-22:30

יום ראשון  20 בינואר 2013

מפגש 9

19:30-22:30

יום ראשון  27 בינואר 2013

מפגש 10

19:30-22:30

יום ראשון 3 בפברואר 2013

מפגש 11

19:30-22:30

יום ראשון 10 בפברואר 2013

מפגש 12

19:30-22:30

יום ראשון 17 בפברואר 2013

מפגש 13

19:30-22:30

יום ראשון 24 בפברואר 2013

מפגש 14

18:30-23:00 **

יום ראשון 3 במרץ 2013

מפגש 15 

18:00-24:00 **

התאריכים והשעות המודגשים בכתום הינם מפגש בתאריך שונה ו/או ארוך מהרגיל

שיהיה לנו תהליך מצמח!

אירועים קרבים