ליווי למוות

ליווי למוות. זהו נושא עמוק וחשוב. כמובן שקצרה היריעה מלהכילו.

אדם מתקרב למותו. דברים רבים מתרחשים בשלב זה, הן בפנימיותו של האדם – ברובד ההכרתי-תודעתי, והן בחיצוניותו – במעשיו וקשריו עם סביבתו. המשימה של האדם בשלב זה היא הן להיפרד מהחיים, והן לפגוש את מה שהוא פוגש –

לקראת המוות אנו פוגשים בתוכנו שאלות רבות. המוות – מה טיבו? מה יהיו הרגע, המקום, הסיבה ממנה נמות? מה נחוש בזמן המוות? איזו קבורה ארצה? ועוד..

יחד עם זה מתעוררת גם הסתכלות מעמיקה על החיים – סיכום של החיים, שאלות על החיים – מה המשמעות של כל זה? מה הספקתי? מה עוד הייתי רוצה להספיק? דברים מעשיים שיש לטפל בהם, ועוד..

כל המחשבות האלה מגיעות בליווי פחדים רבים, ורגשות מכל הסוגים, שעצמתם מוגברת.

פחד מכאב, פחד מהפחד, גם פחד מלשתף את הקרובים… ואת מי בעצם כן אפשרי לשתף בשלב זה?

במקביל קיים לעתים גם הרצון לחוות, למצות כל רגע, להיות בכאן ועכשיו, להרגיש, לאהוב, או לחלופין רצון להיפרד, לשחרר וללכת.

ובהתייחס לאנשים הקרובים, מתעוררות שאלות לגבי הקשר עמם, כמיהה להספיק עוד דברים בתוך הקשר, ודאגה מה יקרה להם לאחר לכתנו.

חשוב מאד לעבד את אלה עד כמה שהדבר מתאפשר – לתת מקום, לגיטימציה לכל סוגי הרגשות, לאפשר לאדם המתמודד עם כל אלה להעמיק בחשיבה וברגישה, ובמידת האפשר גם לעודד לחלוק את המקומות הכל כך מהותיים ויקרי ערך אלה.

מכאן מגיעה הזדמנות להתקרבות במערכות יחסים, הן בריגשי והן בפיזי.

לעיתים אנשים בשלב זה זקוקים ומוכנים יותר לחיבוק, למגע.

במידה וזה מתאים, ברגישות, ניתן לעודד את האדם הקרב אל מותו לשוחח על רגשותיו, לספר, לומר – גם מה מרגיש כלפי הקרובים לו, גם מה פוגש בתוכו בהתמודדות עם המוות, ועוד מחשבות ותובנות אותם ברצונו לחלוק.

האדם המתמודד עם קץ החיים אינו היחיד שיש ללוותו.

ישנה המשפחה, חברים ומכרים הסובבים את האדם. גם הם מתכוננים למוות, קרובים אלה שרויים בפחדים שלהם מאובדן, בין אם הם מקבלים ביטוי ובין אם הם מודחקים או מוכחשים.

יחד עם זה קיים הצורך ברמת הקשר, שאנשים אלה יכינו את עצמם לשחרר את האדם היקר להם, ולאפשר לו לסיים את חייו בדרכו, בזמנו…

בהיבטים של הקשר בין האדם הקרב אל מותו לבין קרוביו, מתאפשר לעתים ליצור קשר עמוק יותר, אף לעבור גבולות שהיו בעבר. את כל אלה כמובן ניתן לעשות לבד, או בתהליך אימוני שתומך ומכוון, עפ"י ההעדפה האישית.

לקראת המוות מתאפשר מגע אחר גם פיזי וגם רגשי – קירבה, הזדמנות לומר דברים שלא נאמרו בעבר, אפשרות לשתף בפחדים ולעבור אותם יחד.

אירועים קרבים