שיקום מבגידות

כאשר חווים בגידה התחושות קשות מאד, ונדרשות תעצומות נפש כדי לבחור לשקם את הקשר. מתעורר כאב גדול, קיימת פגיעה עמוקה, ומעבר לכל אלה נוצר חוסר אמון מאד עמוק. חוסר אמון באדם שבגד, בעצמנו, ביחסים בכלל, ועוד ועוד.. חוסר האמון אמנם חזק יותר אצל הנבגד, אך קיים גם בצד שבגד.

מצב כזה הוא מצב משברי, וכמו לאחר שבר בגוף, גם במערכת בה הייתה הבגידה (זוגיות או מערכת אחרת) יש צורך בתהליך שיקום. לא ניתן להמשיך את החיים כאילו לא קרה דבר. השיקום הוא תהליך, וכדי שהוא יתרחש יש צורך בדרך כלל שיהיו מעורבים בו שני הצדדים. בתהליך זה עובדים על בניית אמון, ובמקביל מעמיקים בהבנת הגורמים לבגידה. כל עוד לא הייתה הבנה עמוקה של מה שגרם לבגידה, החוויה הפנימית של הנבגד,ובדרך כלל גם המציאות היא, שאין שום סיבה שלא תהיה בגידה נוספת.

הסיבות לבגידה קשורות לכל אחד מהצדדים וכן גם למערכת היחסים על כל רכיביה – מידת המעורבות/נפרדות, מידת החופש בתוך המערכת, אילו צרכים מסופקים ומה חסר בקשר, מידת הפתיחות, האינטימיות, הקבלה, ועוד.

כדי להגיע למצב בו לאדם שבגד לא תהיה סיבה לשחזר את הבגידה ולנבגד תהיה יכולת לסמוך על כך ולחזור להיות בתוך הקשר, יש צורך לעבד את הסיבות לבגידה – להבינן ולשנות מה שנדרש, להגיע להבנה עמוקה של הצרכים של כל אחד בתוך הקשר, ולהגיע למצב של בניית אמון. זהו תהליך מורכב ומשמעותי. כדי לעבור תהליך זה נדרשת נכונות ומחויבות של שני הצדדים, וכמובן גם סבלנות.

התוצאה של תהליך כזה הנה שיקום של הקשר ויצירת קשר עמוק יותר ושלם יותר מבעבר, צמיחה משמעותית של כל אחד וקשר נכון ובריא יותר.

 

אירועים קרבים