תנאי שימוש

השימוש באתר זה הנו באחריות המשתמש בלבד.

מרכז ליאה ארד בע"מ, לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל ובכל מידע הקשור בו ו/או אליו.

שימוש במידע שבאתר זה שהינו מידע אינפורמטיבי בלבד, איננו מהווה יעוץ מקצועי מכל מין וסוג שהוא ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שבאתר זה ,הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

אין לראות באתר זה ו/או במצוין ו/או בנקלט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא. כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה כן על אחריותו בלבד.

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), בהם אין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. מרכז ליאה ארד בע"מ לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מרכז ליאה ארד בע"מ לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או למפעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

מנהלי ו/או בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל נושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד.

שימוש באתר ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

בכבוד רב,

מרכז ליאה ארד בע"מ

 

אירועים קרבים